Hong Kong: Tưởng niệm người biểu tình chết hôm 15/6

Trước cuộc biểu tình dự kiến có hàng vạn người hôm 16/6, các bạn trẻ tập hợp tại khu tưởng niệm một người biểu tình chết hôm qua.

(Visited 1 times, 1 visits today)