Hong Kong và kỷ niệm của một thuyền nhân

BBC trò chuyện với ông Phùng Thái Bình, người từng tỵ nạn tại Hong Kong trong làn sóng nạn kiều 1979, nhân dịp 20 năm Hong Kong được trả về cho TQ.

(Visited 1 times, 1 visits today)