Họp cung đình: Nguyên TBT Nông Đức Mạnh phản đối thu thuế

Fb. JB. Nguyễn Hữu Vinh|

Bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng:

Báo cáo đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí.
Sau khi sắc luật thuế nhà đất và tài sản được thi hành – theo đó, nhà có giá trị trên 700 triệu đồng, ô tô có giá trị trên 1,5 tỷ đồng đều bị đánh thuế – đã thành công tốt đẹp. Chúng ta đã có một số tiền khổng lồ trong ngân sách.

Xin bạn xem tiếp bài Họp cung đình: Nguyên TBT Nông Đức Mạnh phản đối thu thuế tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)