Houston đồng hành cùng Hội Anh Em Dân Chủ

Những khẩu hiệu như “Đã đảo cộng sản”, “Freedom for Viet Nam”, “Democracy for Viet Nam”, “Freedom for Brotherhood for Democracy” đã được đoàn biểu tinh hô vang khu vực cùng với những bản nhạc đấu tranh.

Xin bạn xem tiếp bài Houston đồng hành cùng Hội Anh Em Dân Chủ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)