Houston, Hoa Kỳ: Vận động chế tài quan chức CSVN theo tinh thần đạo luật Magnitsky Toàn cầu

Vận động chế tài các thành phần lãnh đạo đảng CSVN trách nhiệm vi phạm nhân quyền theo tinh thần Đạo Luật Global Magnitsky tại Houston, Hoa Kỳ.

Xin bạn xem tiếp bài Houston, Hoa Kỳ: Vận động chế tài quan chức CSVN theo tinh thần đạo luật Magnitsky Toàn cầu tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)