Huawei tuyên bố sa thải Vương Vệ Tinh

Cựu cán bộ ngoại giao, quan chức Huawei tại Ba Lan, ông Vương Vệ Tinh vừa bị công ty này tuyên bố sa thải.

(Visited 1 times, 1 visits today)