Huỳnh Tấn Vinh: ‘Sơn Trà là miếng mồi ngon’

Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng nói bán đảo Sơn Trà có nguy cơ bị các nhóm lợi ích xâu xé.

(Visited 1 times, 1 visits today)