Indonesia đánh chìm nhiều tàu cá Việt Nam

Indonesia hôm 4/5 đánh chìm tàu cá nước ngoài, trong đó nhiều nhất là tàu của Việt Nam, để ngăn chặn tình trạng đánh bắt trái phép trong lãnh hải nước này, theo AFP.

(Visited 1 times, 1 visits today)