Iran có truyền thống đấu vật nhưng nay chuộng đá bóng

Nước Iran có truyền thống đi đấu vật nhưng nay chuộng đá bóng và từng bốn lần vô địch châu Á.

(Visited 1 times, 1 visits today)