Joshua Wong: ‘Người dân Hồng Kông không hề đơn độc.’

Joshua Wong và các nhà hoạt động dân chủ khác tiếp tục gặp gỡ giới chức Hoa Kỳ để vận động Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Đạo Luật Dân Chủ và Nhân Quyền Hồng Kông.

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)