Karaoke: Vũ khí mới của TQ trong cuộc chiến thương mại

Bài hát yêu nước của một quan chức đã nghỉ hưu, về cuộc chiến thương mại đang đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc.

(Visited 1 times, 1 visits today)