Kazakhstan có thể là cảm hứng chuyển giao quyền lực cho Putin?

Nhiều người tại Nga đang tự hỏi liệu tổng thống Vladimir Putin sẽ tiến hành chuyển giao quyền lực tương tự như diễn tiến ở Kazakhstan.

(Visited 1 times, 1 visits today)