Kế sách thứ 37

Fb. Lao Ta|

Nghe tin Quốc Hội lùi thời gian xem xét thông qua Luật đặc khu, tôi coi đó là một hành động tích cực. Trong khi chưa đủ bản lĩnh và sự tử tế để coi việc THUA DÂN là phúc đức cho xã tắc, thì tạm rút lui cũng là một hành động đáng khích lệ. (Mong rằng đây là cái cớ để rút hẳn).

Xin bạn xem tiếp bài Kế sách thứ 37 tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)