Kendrick Lamar ca sĩ nhạc rap đầu tiên thắng giải Pulitzer

-Facebook tốn $20,000/ngày để bảo vệ ông Mark Zuckerberg
-Quản lý Starbucks gọi cảnh sát bắt người xin nghỉ việc
-Kendrick Lamar ca sĩ nhạc rap đầu tiên thắng giải Pulitzer

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)