Khách du lịch Trung Quốc tăng vọt ở Việt Nam

Du khách từ quốc gia láng giềng phương bắc áp đảo khách du lịch từ các nước khác ở Việt Nam trong những tháng đầu năm 2017.

(Visited 1 times, 1 visits today)