Khách sạn Mỹ ở Nhật từ chối cho Đại sứ Cuba thuê phòng

Khách sạn Hilton Fukuoka Sea Hawk ở Nhật từ chối cho Đại sứ Cuba thuê phòng vì lý do quốc tịch.

(Visited 1 times, 1 visits today)