Khám nhà cựu Thủ tướng Malaysia

Cảnh sát Malaysia khám nhà cựu thủ tướng Najib Razak, một tuần sau khi ông thua trong cuộc tổng bầu cử quốc gia.

(Visited 1 times, 1 visits today)