Khảo sát cử tri gốc Á: người gốc Việt ủng hộ TT Trump cao nhất

Các chuyên gia khảo sát bầu cử Hoa Kỳ cho VOA biết cộng đồng cử tri gốc Việt ủng hộ Tổng Thống Donald Trump cao nhất trong số các cử tri gốc Á.

(Visited 1 times, 1 visits today)