Khi các Thái Thượng Hoàng khuất núi

Blogger Người Buôn Gió|

Thái Thượng Hoàng là tên gọi của các tứ trụ về hưu nhưng vẫn đầy quyền lực, ảnh hưởng với đám đàn em thế hệ sau. Những kẻ trong tứ trụ về hưu không có quyền lực như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết không liệt kê vào hàng Thái Thượng Hoàng.

Các Thái Thượng Hoàng một thời đầy quyền lực hiện đang còn sống là Lê Đức Anh, Đỗ Mười.

Xin bạn xem tiếp bài Khi các Thái Thượng Hoàng khuất núi tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)