Khi nào Nguyễn Tấn Dũng và phe phái bị bắt?

Nhóm Bà Đầm Xòe|

Cách đấy vài hôm Trương Huy San (Osin Huy Đức) có đăng một Stt với tựa đề: “Lê Đức Anh’s Kids” – Những đứa con của Lê Đức Anh – nhưng rồi anh ta lại cho “tạm ẩn” – chữ của Trương Huy San Osin Huy Đức. Đã có nhiều bình luận qua thông tin này của Trương Huy San. Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu đưa ra thông điệp: “Đụng đến Lê Đức Anh – Nguyễn Phú Trọng và Trương Huy San sắp đi vào lịch sử”.

Xin bạn xem tiếp bài Khi nào Nguyễn Tấn Dũng và phe phái bị bắt? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)