Khi nào thì một dân tộc xem như đã mất nước?

Viết nhân ngày 2.9 Khi nào thì một dân tộc xem như đã mất nước? Khi độc lập về chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải bị xâm phạm thường xuyên mà nhà cầm quyền của nước đó chả dám phản ứng gì. Khi những người lãnh đạo cao nhất quỵ lụy, coi […]

Bài Khi nào thì một dân tộc xem như đã mất nước? đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)