Khi tướng lĩnh hết ‘tâm tư’ chuyển sang ‘buồn, tủi thân’

Câu chuyện buồn và tủi thân của tướng quân đội cho thấy có sự tương đồng với Thái Bình Thiên Quốc (Trung Quốc), và tiêu vong chính là khi quyền lực bè cánh chia rẽ sâu sắc cũng như mất lòng dân.

Xin bạn xem tiếp bài Khi tướng lĩnh hết ‘tâm tư’ chuyển sang ‘buồn, tủi thân’ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)