‘Khó trách các nhà báo VN chỉ viết điều được phép’

Nhà báo Bích Vi kể với BBC về những trải nghiệm khác biệt trong quá trình nửa thế kỷ làm báo từ thời VNCH, Cộng sản đến hải ngoại.

(Visited 1 times, 1 visits today)