Khoan dầu trên biển Đông: Việt Nam nói hoạt động theo luật quốc tế

BNG nói trong một thông cáo gửi cho Reuters hôm 17/5 rằng các hoạt động dầu khí hàng hải của mình là phù hợp với luật phát quốc tế và trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam

(Visited 1 times, 1 visits today)