Không ai bỏ phiếu chống lại chính mình

Quốc hội Việt Nam thật ra rất có quyết tâm vào những chuyện khác miễn là đừng dính gì tới tham nhũng, biển Đông, hay dân chủ nhân quyền. Vì vậy đừng kỳ vọng vào lá phiếu chống lại chính họ khi vùng cấm của đại biểu quốc hội bị xâm phạm.

Xin bạn xem tiếp bài Không ai bỏ phiếu chống lại chính mình tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)