Khủng bố Thục Vy – Một thằng trẻ con thích nổi danh làm càn

Fb. Phạm Thành|

Giám đốc kênh thông tin lề dân CH TV, siêu nhà báo tự do, kỹ sư Lê Dũng Vova cho biết: “Dak Lak vừa thay giám đốc công an tỉnh bằng một cu em 42 tuổi, thay anh Kỳ Rơi trùm ăn gỗ, con gái có siêu biệt phủ đầy gỗ quý!”.

Mới 42 tuổi mà làm giám đốc một sở chuyên nghề đàn áp, khủng bố và bắt bớ thì trẻ quả.

Xin bạn xem tiếp bài Khủng bố Thục Vy – Một thằng trẻ con thích nổi danh làm càn tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)