Khủng hoảng kinh tế: Argentina cắt nửa số bộ

Argentina ra các biện phát thắt lưng buộc bụng để xử lý khẩn cuộc khủng hoảng đồng nội tệ, gồm cả đóng cửa nửa số bộ.

(Visited 1 times, 1 visits today)