Kịch của Việt Kiều trẻ lên sân khấu London và chuyện nghề

Khó khăn, thách thức và hoài bão của Việt Kiều trẻ thế hệ nhập cư thứ hai khi bước chân vào làng kịch nghệ tại Anh.

(Visited 1 times, 1 visits today)