Kiểm toán nhà nước nêu hàng loạt dự án BOT, BT sai sót

Hàng loạt các bất cập, hạn chế, sai sót trong quá trình đầu tư quản lý dự án theo hình thức BOT (Xây dựng- Vận hành- Chuyển giao), và BT ( Xây dựng- Chuyển giao) được nêu ra trong báo cáo kiểm toán năm 2015 trình gửi Quốc hội ngày 24 tháng 5.

Các dự án được nêu tên gồm có dự án công trình mở rộng Quốc Lộ 1, dự án xây dựng cầu Sài Gòn 2, dự án công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Tuý Loan…

Theo báo cáo, những vấn đề được nêu ra gồm việc xác định mức đầu tư của dự án còn sai sót, việc góp vốn chủ sở hữu chưa đúng cam kết, tiến độ thi công chưa đảm bảo.

Thêm vào đó, công tác quản lý một số dự án, công trình giao thông chưa được quan tâm đúng mức từ chủ đầu tư, công tác giám sát thi công không chặt chẽ dẫn đến việc có một số hạng mục thi công được thực hiện nhưng không qua sự đồng ý của chủ đầu tư.

Báo cáo cũng nêu ra hiện tượng xuống cấp ở một số công trình, hạng mục thi công; khi vừa đưa vào vận hành đã hư hỏng.

Kiểm toán nhà nước cũng đề nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 27 dự án đã được kiểm toán.

(Visited 1 times, 1 visits today)