Kiếp nô lệ !

Fb. Ngô Trường An

Khi luật ANM có hiệu lực và tôi nói rằng, đảng csVn là một đảng chỉ biết tham nhũng và phá hoại. Lập tức, tôi bị bắt bỏ tù vì tội nói xấu, vu khống hay bôi nhọ gì gì đó.

Nghiệt ngã là điều tôi nói đó có thật. Không phải tôi dựng chuyện mà chính người trong nội bộ đảng, là những người ĐBQH đã nhận thấy được sự tệ hại đó, và họ đã nói ra ở chốn nghị trường.

Xin bạn xem tiếp bài Kiếp nô lệ ! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)