Kim do Howard X đóng và Trump của Russell White ‘đã tới HN’

Hai nghệ sĩ chuyên đóng giả danh nhân, ông Russell White người Canada và Howard X người Hong Kong đã tới Hà Nội.

(Visited 1 times, 1 visits today)