Kim ‘đôn thúc’ thượng đỉnh với Trump

Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un “có mong muốn không đổi” rằng hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump phải diễn ra.

(Visited 3 times, 1 visits today)