Kim Jong Un muốn theo mô hình kinh tế Việt Nam

Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un chia sẻ viễn kiến của ông với TT Hàn Quốc Moon Jae-in rằng ông muốn mở cửa đất nước bằng một tiến trình chuyển tiếp tương tự như Việt Nam

(Visited 4 times, 1 visits today)