Kim Jong-un ‘thích chính sách Đổi Mới’ của VN

Ông Kim Jong-un ‘muốn áp dụng Đổi Mới ‘ như VN để có kinh tế thị trường và quan hệ thân thiện với Mỹ, theo nguồn tin từ Hàn Quốc.

(Visited 1 times, 1 visits today)