Kính thưa các loại “Sĩ”

Nguyễn Tiến Tường FB

Đổi bò lấy tiến sĩ” là tên một chương trình ở miền Bắc XHCN. Anh cả Xô Viết thấy ta quá thiếu thốn trí thức bèn giúp bằng cách nếu ta cử một người học tiến sĩ, bạn sẽ cấp một con bò. Thật chứ phịa đéo.

Nói gì nói, dân mát cơ va, ê ka tê ri na, sanh pe téc bua, lô mô nô xốp… là dân giỏi.

Xin bạn xem tiếp bài Kính thưa các loại “Sĩ” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 12 times, 1 visits today)