Kỳ thi tuyển đi du học nước ngoài theo diện chính phủ Đài Loan cấp kinh phí bắt đầu báo danh từ ngày 28-7

Kỳ thi tuyển đi du học theo diện nhà nước cấp kinh phí năm 2017 bắt đầu tiếp nhận báo danh trên mạng internet (địa chỉ website: gra103.aca.ntu.edu.tw/bicerexam) từ ngày 28-7, cuộc thi viết sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 10 tới; thi môn văn và 2 môn chuyên ngành, ngày 2 và ngày 3 tháng 12 tiến hành phỏng vấn, dự kiến ngày 31-12-2017 công bố danh sách được tuyển.
 
Kỳ thi tuyển đi du học theo diện nhà nước cấp kinh phí tổng cộng có 76 môn thi, trong đó tăng thêm các môn gồm “Ngôn ngữ học” và “Giáo dục dân tộc nguyên trú”, dự định tuyển 115 người, trong đó bao gồm 85 xuất cấp kinh phí thông thường, 5 xuất cấp kinh phí cho sinh viên xuất sắc, 10 xuất cấp kinh phí cho sinh viên người dân tộc nguyên trú, và 5 xuất dành cho sinh viên khuyết tật, ngoài ra còn tăng thêm 10 xuất được nhà nước cấp kinh phí đi du học tại các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng Nam mới để theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ.
 
Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc tế và hai bờ eo biển Bộ Giáo dục Đài Loan Dương Thục Nhã cho biết, để thúc đẩy chính sách hướng Nam mới, đào tạo ra nhân tài có trình độ cao hiểu biết về các khu vực mà Đài Loan quen thuộc, năm nay lần đầu tiên tăng thêm xuất đi du học được nhà nước cấp kinh phí tới theo học tại các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng Nam mới, tổng cộng có 33 môn học có thể chọn thi. Bà Dương Thục Nhã nói: “Tới các nước mục tiêu của chính sách hướng Nam mới sinh viên có thể thi tổng cộng 13 nhóm chuyên ngành bao gồm: văn sử triết, nghiên cứu chính trị khu vực, giáo dục, nghệ thuật, tài sản văn hóa, pháp luật, khoa học xã hội, tâm lý và nhận thức, quản lý và kinh tế, kiến trúc, quy hoạch và thiết kế, công trình, khoa học sự sống và chuyên ngành y học và sức khỏe; tổng cộng có 33 môn học, để theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng Nam mới.”
 
Bà Dương Thục Nhã chỉ ra, năm ngoái kinh phí cấp cho du học sinh Đài Loan đi du học ở nước ngoài chỉ cho phép học chương trình tiến sĩ, nhưng năm nay có sự sửa đổi cho nên có 9 lĩnh vực nghiên cứu thuộc môn “Nghệ thuật truyền thông mới” của nhóm ngành học nghệ thuật đều có thể theo học chương trình thạc sĩ. Còn đối với riêng 3 đối tượng được ưu tiên khuyến khích gồm sinh viên ưu tú, sinh viên dân tộc nguyên trú và sinh viên người khuyết tật, thì vẫn được phép chọn lựa theo học cả chương trình thạc sĩ và tiến sĩ.
Hải Ly

(Visited 13 times, 1 visits today)