Là mày đó hả Sin?

Từ 75 năm nay, theo truyền thống của đảng, theo đạo đức của bác, thì đảng ta chuyên làm những chuyện ném đá giấu tay, đủ mọi trò hèn hạ, bẩn thỉu và đều trót lọt.
Ngày nay thì mặt thật của đảng bị kính chiếu yêu facebook chiếu rọi không chừa một ngóc ngách nào!

Xin bạn xem tiếp bài Là mày đó hả Sin? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)