Lại nói phét

Nguyễn Việt Nam

Ngày 14/12/2018, bên tuyên giáo nhà nước hô hào các cấp các ngành, các tổ chức, cá nhân công quyền phải xây dựng “ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” . Đây là chủ trương trong kế hoạch học tập theo tấm gương của ông nào tên là bác gì ấy. Nói thì hay thế thôi chứ biết thừa là nói phét. Bóc phốt phát xem nó phét cỡ nào.

1) Tôn trọng nhân dân:

Công nhận là thời gian gần đây đi một số cơ quan thấy thái độ giao tiếp với người dân cũng có cải thiện nhưng đây là hầu hết là các cơ quan mang tính dịch vụ cao, nghĩa là ta đến làm việc với cương vị khách hàng và chưa phải là đa số đâu nhé. Còn các cơ quan “cửa quyền” thì vẫn vậy: hạch sách, hành lên hành xuống, làm trò, trốn tránh, thái độ lồi lõm, hống hách,…nhất là cái bọn công an, cảnh sát là bố láo nhất, ăn nói thì mất dạy, ngang ngược, chỉ tìm cách đánh dân.

2) Phát huy dân chủ:

Có dân chủ đâu mà phát huy. Từ bầu cử cho đến quyền con người. Bầu cử cho có lệ, bầu mấy thằng tép riu cho gọi là đi bầu chứ lẽ ra dân phải được trực tiếp bầu lãnh đạo cao nhất của quốc gia kìa, chứ thông qua mấy cái thằng đại biểu cuốc hội thì chúng nó gật như bổ củi ấy thì bầu làm gì. Bầu xong toàn chúng nó kiểm phiếu với nhau, ghế đít quy hoạch trước rồi. Rồi quyền được lập hội, tổ chức, biểu tình, biểu đạt bất đồng chính kiến…cũng đều không có hoặc bị hạn chế rất nhiều. Có cái mạng xã hội cứ rình rình đòi áp luật an ninh mạng với quy tắc ứng xử vào. Dân chủ gì mà dân tố cáo tham nhũng bị đánh vỡ mồm, sứt đầu mẻ trán, bị khủng bố bẩn, bị dọa nạt mà cũng không cơ quan nào vào cuộc. Dân chủ gì mà bắt sinh viên phải theo đảng và chiến đấu vì đảng thế? Ôi nhiều lắm kể không hết được đâu.

3) Chăm lo cho đời sống nhân dân:

Toàn bóc lột với bức hại nhân dân chứ chăm lo cái gì? Chăm lo gì mà cướp đất, đánh dân kinh thế? Chăm lo gì mà thay vì xây cầu, xây trường, đầu tư phát triển thì lại đi xây tượng đài với mấy cái cung văn hóa, trụ sở, nhà hát…., xong chẳng dùng thế? Chăm lo kiểu gì mà thu thuế như cạo lông cừu ấy chứ không phải vặt lông vịt nữa thế? Chăm lo kiểu gì mà để dân bệnh tật nhiều thế? Do môi trường, thức ăn bẩn chứ ở đâu ra nữa. Mà lỗi do ai? Do bên quản lý chứ ai. Chăm lo kiểu gì mà để dân bị Tàu nó đâm, nó giết kinh thế mà không dám há mồm? Chăm lo kiểu gì mà để dân sản xuất xong mang đổ đi lắm thế? Chăm lo kiểu gì mà toàn mang văn hóa nhồi sọ, dị hợm, lố lăng, u mê nhồi vào đầu người dân thế? Còn nhiều, nhiều lắm. Sơ sơ thế thôi.

Tất cả chỉ là bốc phét. Bốc phét hơn 80 năm nay rồi đến giờ vẫn bốc phét. Không làm được đâu. Càng ngày càng bóc lột dân, càng láo với dân, càng đàn áp dân thôi./.

(Visited 7 times, 1 visits today)