Làm báo ở Pháp thời nay – dễ khó thế nào?

Nhà báo Võ Trung Dung, Chủ biên tạp chí Châu Á – Thái Bình Dương (Asie-Pacifique Media) từ Paris chia sẻ cái khó, dễ trong chuyện làm báo ở Pháp thời buổi hiện nay.

(Visited 1 times, 1 visits today)