Làm luật ở Quốc hội VN: vì sao nhiều tranh cãi?

Làm luật ở Quốc hội VN: vì sao nhiều tranh cãi?

Ý kiến luật sư bình luận về những điều đang gây tranh cãi trong làm luật ở Quốc hội Việt Nam và một số câu chuyện thời sự pháp luật và đời sống khác.

(Visited 1 times, 1 visits today)