Lăng Giáo chủ Khomeini và Quốc hội Iran bị tấn công cùng lúc

Có bắn súng trong Quốc hội Iran và tấn công tự sát bằng bom vào Lăng cố Giáo chủ Khomeini ở Tehran.

(Visited 1 times, 1 visits today)