Lễ diễu hành Pride ở London kỷ niệm 50 năm phản kháng

Có tới 1,5 triệu người tham gia lễ diễu hành Pride ở London đánh dấu tròn 50 năm cuộc phản kháng của cộng đồng LGBT.

(Visited 2 times, 1 visits today)