Lê Đình Lượng & Nguyễn Viết Dũng: gửi thức ăn cũng khó khăn

Vinh Sơn, CTV Facebook Việt Tân

Hôm 22/8/2018 vợ tù nhân lương tâm (TNLT) Lê Đình Lượng là bà Nguyễn Thị Quý và các con đã vào trại giam Nghệ An thăm nuôi sau phiên tòa bỏ túi xử ông 20 năm tù và 5 năm quản chế. Cùng đi với bà Quý có mẹ của TNLT Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Phi Hổ.

Viện lý do cả ông Lê Đình Lượng lẫn anh Nguyễn Viết Dũng “không khai báo thành khẩn”, giám thị trại giam đã từ chối không cho thân nhân hai TNLT gửi đồ ăn vào.

Xin bạn xem tiếp bài Lê Đình Lượng & Nguyễn Viết Dũng: gửi thức ăn cũng khó khăn tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)