Lệch lạc tình dục cũng… lây?

Chưa có nghiên cứu nào nên chưa rõ lệch lạc tình dục khởi phát từ đâu, từ Đảng tác động đến Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ hay ngược lại nhưng dường như một số chứng lệch lạc tình dục (chỉ thích thủ dâm, khổ dâm, bạo dâm) càng ngày càng phổ biến nơi các viên chức ở đủ mọi cấp, thuộc đủ mọi ngành tại Việt Nam.

Xin bạn xem tiếp bài Lệch lạc tình dục cũng… lây? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)