‘Lịch sử đã chọn ông Donald Trump’

Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nói rằng ông tôn trọng sự lựa chọn của cử tri Mỹ và phong cách đổi mới của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump

(Visited 1 times, 1 visits today)