Liên minh châu Phi: Trump phải xin lỗi

Tổ chức này yêu cầu ông Trump xin lỗi sau khi ông gọi là các nước lục địa Phi là “quốc gia hố xí”.

(Visited 1 times, 1 visits today)