Liệu Chánh Án Brett Kavanaugh có được chuẩn thuận vào Tối Cao Pháp Viện (2/2)

Chánh Án Brett Kavanaugh, người được Tổng Thống Donald Trump đề cử vào Tối Cao Pháp Viện, đang gây ra tranh cãi tại Thượng Viện, nơi sẽ quyết định có chuẩn thuận ông hay không vào Thứ Bảy này. FBI đã hoàn tất điều tra. Liệu ông có đủ số phiếu để vào cơ quan tư pháp cao nhất Hoa Kỳ hay không.

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Chánh Án Brett Kavanaugh, Tổng Thống Donald Trump , Tối Cao Pháp Viện, Thượng Viện, FBI, Hoa Kỳ

(Visited 1 times, 1 visits today)