Liệu có cuộc họp tay ba: Tập Trump Kim tại Singapore?

-Liệu có cuộc họp tay ba: Tập-Trump-Kim tại Singapore?
-Mỹ sẽ giúp kinh tế Bắc Hàn, nếu bỏ chương trình nguyên tử
-Bắc Hàn nói sẽ hủy bỏ cơ sở thử nguyên tử từ 23 đến 25 Tháng Năm

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)