Lính Mỹ ngăn vụ thảm sát Mỹ Lai qua đời

Một trong số ba người lính Mỹ có công ngăn cản cuộc thảm sát của binh sĩ Hoa Kỳ đối với hàng trăm dân làng thôn Mỹ Lai thời chiến tranh Việt Nam vừa qua đời

(Visited 1 times, 1 visits today)