“Lỡ có bị bắt thì đưa 300,000 cho nó để nó thả ra!”

“Thế mẹ mày đưa cho mày 300,000 để làm gì? Mướn mày đi biểu tình à?”
“Dạ không! Má em đưa cho em 300,000 và dặn “con đi biểu tình, lỡ có bị công an bắt thì đưa 300,000 này cho nó để nó thả ra. Cái bọn đó, từ lớn tới nhỏ đều có thể mua được bằng tiền…”.

Xin bạn xem tiếp bài “Lỡ có bị bắt thì đưa 300,000 cho nó để nó thả ra!” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)